Trattamenti Ayurvedici

Trattamenti Ayurvedici
  • Abianga: wata, pitta, kafa
  • Shirodara o udvartana